Dzienny Ośrodek Rehabilitacji

Rejestracja do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji pod nr tel.: 17 85 38 996.


W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji realizowane są różne formy usprawniania, tj. fizykoterapia, kinezyterapia oraz masaż. Cykl rehabilitacyjny trwa od 3 do 6 tygodni. Rodzaje zabiegów są ustalane z lekarzem specjalistą ds. rehabilitacji, który nadzoruje stan zdrowia pacjenta.

Skierowanie do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji może wystawić lekarz o specjalizacji:

– urazowo-ortopedycznej

– neurologicznej

– reumatologicznej

– rehabilitacyjnej

– lekarz POZ (w przypadku choroby przewlekłej)