Psychologiczna

Rejestracja do Poradni Psychologicznej pod nr tel.: 17 85 38 989.

 

PERSONEL MEDYCZNY:

 

Psycholodzy:

mgr Magdalena Wiecheć – Psychoterapeuta certyfikowany

mgr Jolanta Chmielińska – Psycholog kliniczny

mgr Barbara Niedziela – Psychoterapeuta certyfikowany

mgr Ewa Solecka – Psychoterapeuta certyfikowany

mgr Sylwia Antosz – Psycholog

mgr Katarzyna Wesołowska – Psychoterapeuta certyfikowany

mgr Jacek Kopeć – Psycholog