Pulmonologiczna dla Dzieci

Rejestracja do Poradni Pulmunologicznej dla Dzieci pod nr tel.: 17 86 13 630; 17 85 21 808.

 

PERSONEL MEDYCZNY:

 

Lekarze:

lek. med. Helena Rozmus – Specjalista chorób płuc/ I stopień pediatrii