Neurologiczna

Rejestracja do Poradni Neurologicznej pod nr tel.: 17 86 13 619.


Rejestracja do Poradni Neurologicznej dla Dzieci pod nr tel.: 17 85 38 998.


 

PERSONEL MEDYCZNY:


Lekarze:


lek med. Ewa Fila-Jasińska – Specjalista neurolog

lek. med. Dorota Sieczek – Specjalista neurolog

lek. med. Monika Pawłowska-Juchno – Specjalista neurolog, zapisy do poradni neurologicznej dla dzieci

lek. med. Konrad Baum – Specjalista neurolog

lek. med. Mariusz Głuszak – Specjalista neurolog