Diabetologiczna

Rejestracja do Poradni Diabetologicznej pod nr tel.: 17 86 13 630; 17 85 21 808.

 

PERSONEL MEDYCZNY:

 

Lekarze:

lek. med. Artur Krzywkowski – Specjalista diabetolog

 

Pielęgniarki:

st. piel. dypl. Jolanta Petyniak