Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej oferujemy usługi medyczne w zakresie:

– porad lekarzy rodzinnych

– porad lekarzy pediatrów

– opieki pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych

– opieki położnych środowiskowo – rodzinnych.

Rejestracja pod nr tel. 17 86 13 621; 17 86 13 60417 86 13 63817 86 13 659

 

Gabinet zabiegowy czynny codziennie od 7.00 do 18.00, tel. 17 86 13 623

 

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna

Anna Pieluszczak

Małgorzata Siuta

 

Położna Środowiskowo-Rodzinna

Renata Wojturska