Konkurs Ofert

By: | Tags: | Comments: 0 | Grudzień 4th, 2018

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

 

 1. DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

 

 • w Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie.

 

 1. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

 • Porady z zakresu ginekologii: Hyżne, Błażowa.
 • Porady z zakresu alergologii: Dynów.
 • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 

Porady psychologiczne psychologów w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego: Rzeszów
 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: Rzeszów
 • Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Diagnozy i Rehabilitacji Dziennej dla dzieci i młodzieży
 1. REHABILITACJA MEDYCZNA

 

Rehabilitacja zabiegowa- magister fizjoterapii w:

 • środowisku i gabinecie fizjoterapii: WOZ Łukawiec.

 

 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 

–  technik elektroradiolog.

 

 1. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 

 • Podstawowa Opieka Stomatologiczna : Harta, Białka, Błędowa Tyczyńska.

 

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 304, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 11.12.2018r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia minimum 30.06.2022r. Opieka Psychiatryczna i Leczenie uzależnień do 30.06.2023r.
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

formularz zgloszeniowy

formularz zgłoszeniowy stomatologia

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

STOMATOLOGIA SZCZEGÓLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Zaawansowane ustawienia prywatności

Instalowanie plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

1. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.
2. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

gdpr[privacy_bar], gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_test_cookie, wp-settings-time-1, wp-settings-1, wordpress_logged_in, wfwaf-authcookie, wordpress

Advertising

Analytics

Other