Konkurs ofert

By: | Tags: | Comments: 0 | Kwiecień 19th, 2018

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych:

 

 I. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Podstawowa opieka stomatologiczna: Harta, Białka

 

II. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  • porady lekarza POZ w Przewrotne, Hyżne, Zaczernie, Dynów, Harta, Rudna Mała, Borek Stary. Boguchwała, Łubno, Sokołów Młp.
  • porady lekarza pediatry: Błażowa, Hyżne, Tyczyn, Dynów

 

 III. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Świadczenia anestezjologa przy badaniach kolonoskopii i gastroskopii w pracowniach endoskopii:  Rzeszów.

 

IV. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Porady psychologiczne w Poradni Psychologicznej: Rzeszów

 

 

  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 304, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 27.04.2018r. do godziny 15.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2018r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia minimum 31.12.2018.
  6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
  8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki konkursu

Szczegółowe warunki konkursu stomatolodzy

Formularz zgłoszeniowy stomatologia

Formularz zgłoszeniowy

Zaawansowane ustawienia prywatności

Instalowanie plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

1. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.
2. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

gdpr[privacy_bar], gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_test_cookie, wp-settings-time-1, wp-settings-1, wordpress_logged_in, wfwaf-authcookie, wordpress

Advertising

Analytics

Other