KONKURS OFERT_świadczenia medyczne

By: | Tags: | Comments: 0 | Grudzień 18th, 2017

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych:

 

 

 1. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
 • Podstawowa opieka stomatologiczna: Harta, Białka

 

 1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
 • porady lekarza POZ w Przewrotne, Hyżne, Zaczernie, Dynów, Harta, Rudna Mała, Borek Stary, Tyczyn, Głogów Młp., Boguchwała, Łubno, Sokołów Młp.
 • porady lekarza pediatry: Błażowa, Hyżne, Tyczyn, Dynów, Głogów Młp.

 

III. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 • porady z zakresu ortopedii dziecięcej: Rzeszów
 • porady z zakresu chirurgii dziecięcej: Rzeszów
 • porady z zakresu chirurgii: Błażowa
 • porady z zakresu urologii: Rzeszów
 • porady z zakresu laryngologii: Rzeszów
 • porady z zakresu ginekologii: Dynów
 • porady z zakresu reumatologii: Rzeszów, Sokołów Młp.
 • lekarz ze specjalizacja medycyny pracy: Rzeszów

 

IV.DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

 • W Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie.

 

V.ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

 • porady z zakresu lekarskiej opieki medycznej w ZOL-ach: Dynów, Błażowa

 

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 304, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 – w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 29.12.2017r. do godziny 15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.01.2018r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia minimum 30.06.2018r.
 6. Termin związania ofertą – do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert_stomatologia

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy_stomatologia

 

Zaawansowane ustawienia prywatności

Instalowanie plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

1. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.
2. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.
3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

gdpr[privacy_bar], gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_test_cookie, wp-settings-time-1, wp-settings-1, wordpress_logged_in, wfwaf-authcookie, wordpress

Advertising

Analytics

Other