Projekt: „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

By: | Tags: | Comments: 0 | Sierpień 3rd, 2017

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie informuje, iż bierze udział w projekcie: „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie.

Celem projektu jest poprawienie jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących Podstawową Opiekę Zdrowotną.

W procesie rekrutacji do projektu zakwalifikowanych zostało 250 podmiotów POZ z całej Polski.