KONKURS OFERT

By: | Tags: | Comments: 0

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie 35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66 na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do…

READ MORE

ZOZ NR 2 w Rzeszowie zatrudni:

By: | Tags: | Comments: 0

LEKARZY RODZINNYCH ze specjalnością medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, lub w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej do placówek medycznych ZOZ Nr 2  w Rzeszowie działających na terenie powiatu rzeszowskiego w szczególności do: Rzeszowa, Lubeni, Świlczy, Borku Starego, Hyżnego, Rudnej Małej, Głogowa, Zaczernia, Przewrotnego, Sokołowa Młp. i Piątkowej.LEKARZY PEDIATRÓW do Dynowa, Lubeni i  Hyżnego.LEKARZY ze specjalizacją z zakresu REUMATOLOGIA do Sokołowa i Głogowa Młp.LEKARZY ze specjalizacją z zakresu CHIRURGIA, NEUROLOGIA do Dynowa.LEKARZA…

READ MORE